Portal Pracownika
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką plików cookies
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Grupę Górniczą S.A. moich danych osobowych w zakresie adresu email oraz nr telefonu na potrzeby rejestracji i utrzymania konta w systemie „Portal Pracownika”. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 3 RODO, może być w każdej chwili wycofana przez osobę, której dane dotyczą. Należy jednak pamiętać, iż wycofanie zgody skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usługi w postaci dostępu do Portalu Pracownika, co wynika z uwarunkowań technicznych związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiej Grupy Górniczej S.A.informacji zawodowych związanych z realizacją stosunku pracy (np. informacje o zbliżających się badaniach okresowych, szkoleniach, informacje od przełożonego). Informacje chcę otrzymywać:
na podany przeze mnie numer telefonu (SMS, MMS oraz połączenia telefoniczne)
drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych ze sprawami odpowiedzialności społecznej realizowanymi przez Polską Grupę Górniczą S.A. (np. wydarzenia firmowe, ochrona zdrowia pracownika w tym profilaktyczne szczepienia, informacje dotyczące bezpieczeństwa) Informacje chcę otrzymywać:
na podany przeze mnie numer telefonu (SMS, MMS oraz połączenia telefoniczne)
drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiej Grupy Górniczej S.A. informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych pracownikom przez Polską Grupę Górniczą S.A. oraz jej partnerów . Informacje chcę otrzymywać:
na podany przeze mnie numer telefonu (SMS, MMS oraz połączenia telefoniczne)
drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail

Wyrażam gotowość do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w ramach rządowego programu szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy. W celu umożliwienia mi przyjęcia szczepionki przeciwko COVID – 19* wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Grupę Górniczą S.A. moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres – e-mail, nazwa pracodawcy, informację o zamiarze odbycia szczepienia oraz potwierdzenie przeprowadzonego szczepienia przeciw COVID-19.

Z uwagi na fakt, że przeprowadzenie szczepienia wymaga współdziałania Polskiej Grupy Górniczej S.A. z placówką medyczną, wyrażam również zgodę na udostępnienie wyżej wymienionych danych osobowych placówce medycznej przeprowadzającej szczepienia przeciw COVID-19 tj. Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w Gliwicach sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 20 (KRS nr 0000572236), w celu umożliwienia mi przyjęcia szczepionki przeciwko COVID – 19*.

Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Grupę Górniczej S.A., bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

*W celu umożliwienia Pani/Panu przyjęcia szczepionki dane osobowe wykorzystywane będą między innymi do zorganizowania szczepienia, sporządzenia listy osób objętych szczepieniem, zapisania osób na szczepienie, potwierdzenia przeprowadzonego szczepienia oraz podjęcia innych czynności organizacyjnych związanych z programem szczepień w zakładzie pracy w tym udostępnienia danych osobowych placówce medycznej.

Polska Grupa Górnicza S.A. spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej w zakładce RODO, w załączniku „Szczepienia przeciw COVID-19”.